mortal enemy [Poem] en|pl

My mortal enemy
You are hiding in me
you send me to death
to the streets
and the ruin of life
to the ashes without flames, for rapes
for problems and pain, disease and suffering

You will take away the bread from my mouth
and give me only poison to eat

without any reflection
without any thought
just
just because
because you can
because you are looking for me my enemy
your life in me

You are looking for life and ideas for your fate

search all the treasure of your life
in me, it’s not your life,
I am not your life

You’re wasting your time
and life of other people
and do not wait in peace of heart
you do not wait for God’s decisions
God who would see you who you are
surrounded
you only fight with me with death and odiousness
shame and blackness.

My enemy
God awaits you, and a revival awaits you
in your heart, not in my heart.

In your heart

 


 

Mój śmiertelny wrogu
Ukrywasz się we mnie
wyślesz na śmierć
na ulice
i ruine życia
na zgliszcze, na gwałty
na problemy i afery

odbierzesz mi chleb z ust moich
i dasz mi tylko truciznę do spożycia

bez żadnej refleksji
bez żadnego przemyślenia
właśnie
tak po prostu
ponieważ możesz
ponieważ szukasz wrogu mój
swojego życia we mnie

szukasz życia i pomysłów na swój los czlowieka

szukaj całego skarbu swojego życia
we mnie, nie jest twoje życie,
ja nie jestem Twoim życiem

Marnujesz swój czas
i życie innym ludźom
i nie czekasz w spokoju serca
nie czekacie na decyzje Boga
Boga, który by ciebie widział kim jesteś
otczył
walczysz ze mną tylko śmiercią i podłoscią
wstydem i czarnością.

Wrogu mój
Bóg czeka na Ciebie, i na Towje przebudzenie
w Twoim sercu, a nie w sercu moim.

w Twoim sercu.

 

Photo: google images